Krakowskie Stowarzyszenie Sportu Flyball

Stowarzyszenie zostało wpisane do ewidencji stowarzyszeń zwykłych 15.05.2021r. pod numerem 169.

Cele działania stowarzyszenia:

1. Prowadzenie amatorskiej drużyny kynologicznego sportu flyball o nazwie: "SYNERGY FLYBALL TEAM", zwanej dalej skrótem SFT.

2. Popularyzacja sportu flyball.

3. Aktywizacja rekreacyjno-sportowa osób będących opiekunami psów.

4. Kształtowanie właściwych postaw w relacjach opiekunów z psami, w tym dbałości o ich dobrostan.

5. Edukacja w zakresie właściwych relacji opiekunów psów ze społecznością, w tym także tych, które wymagane są przepisami prawa.


Środki działania stowarzyszenia:

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Szkolenie psów w zakresie uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

2. Uczestnictwo drużyny SFT reprezentującej Miasto Kraków w rywalizacji sportowej na terenie kraju i za granicą.

3. Bezpośrednią organizację turniejów sportu flyball na terenie Krakowa.

4. Przeprowadzanie pokazów sportu flyball podczas imprez charytatywnych związanych z adopcjami bezdomnych zwierząt oraz podczas wydarzeń sportowych dotyczących innych niż flyball sportów kynologicznych.

5. Przeprowadzanie wykładów, prelekcji i pogadanek w zakresie szeroko rozumianej tematyki sportów kynologicznych.Dane stowarzyszenia:

Krakowskie Stowarzyszenie Sportu Flyball

ul. Białoprądnicka 24d/32

31-221 Kraków

NIP: 9452246425

Regon: 389488951

Numer konta mBank: 43 1140 2004 0000 3902 8157 1330 

Synergy Flyball Team. Wszelkie Prawa Zastrzeżone Copyright © 2024